Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Pályázati archívum

 

DIT ÚMVP III. tengely, falumegújítás és -fejlesztés, valamint vidéki öröikség megőrzése, 2012.10.15.-11.30.

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága a 108/2012. (XI. 9.) Közleményében jelezte, hogy a beadási határidőket mindkét jogcím kapcsán 2012.11.30-ra módosítja.

Megjelent a falumegújítást és -fejlesztést célzó támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet, valamint a vidéki örökség megőrzését célzó támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Ezek alapján 2012.10.15-2012.11.15. között lehet támogatási kérelmet benyújtani nonprofit szervezeteknek, önkormányzatoknak, egyházaknak a Völgy Vidék térségben 100%-os támogatási intenzitás mellett, célterületenként meghatározott elszámolható kiadásig. A támogatási kérelem formanyomtatványait tartalmazó MVH közlemények elérhetők az MVH honlapján (falu, vidéki), egyúttal pályázati dokumentációk oldalunkról kiindulva is.

2012.10.15-én (hétfőn), 9 órai kezdettel fórumot tartunk Válon, a polgármesteri hivatal emeleti tanácstermében (2473 Vál, Vajda u. 2.) a támogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatban (meghívó)!


DIT ÚMVP III. tengely, turisztikai tevékenységek ösztönzése, 2012.07.01-31.

Megjelent a turisztikai tevékenységek ösztönzését célzó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (06. 08.) VM rendelet. Ez alapján 2012.07.01-31. között lehet támogatási kérelmet benyújtani vállalkozásoknak (mikró és KKV), természetes személyeknek, nonprofit szervezeteknek, önkormányzatoknak, egyházaknak a Völgy Vidék térségben 60%-os támogatási intenzitás mellett (közhasznú tevékenységhez kapcsolódva 100%), de legfeljebb 25 M Ft elszámolható kiadásig. A támogatási kérelem formanyomtatványait tartalmazó MVH közlemény elérhető az MVH honlapján, egyúttal pályázati dokumentációk oldalunkon is.

2012.07.11.-én (kedden), 18 órai kezdettel fórumot tartunk Etyeken, a Segítő Kéz Intézmény előadótermében (2091 Etyek, Magyar utca 1.) a támogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatban (meghívó)!


DIT ÚMVP III. tengely, mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése, 2012.06.01-30.

Megjelent a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (05. 11.) VM rendelet. Ez alapján 2012.06.01-30. között lehet támogatási kérelmet benyújatni működő és induló mikrovállalkozásoknak, ill. természetes személyeknek, a Völgy Vidék térségben 60%-os támogatási intenzitás mellett, de legfeljebb 25 M Ft elszámolható kiadásig. A támogatási kérelem formanyomtatványait tartalmazó MVH közlemény elérhető az MVH honlapján, egyúttal pályázati dokumentációk oldalunkon is.

2012.06.19.-én (kedden), 18 órai kezdettel fórumot tartunk Válban, a községházán a támogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatban (meghívó)!

2012-ben az EMVA-ból társfinanszírozással megvalósuló ’Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése’ intézkedés utoljára kerül kihirdetésre a 2007-13-as időszakban, a benyújtási időszak végén a jogcím lezárul. Ezt követően az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló GOP-ban lehet mikrovállalkozások támogatására fejlesztési forrásokhoz jutnia az 5000 fő alatti településeken működő mikrovállalkozásoknak is.


LEADER pályázatok, 2011.09.30.-12.05.

A LEADER támogatások részletes feltételeit tartalmazó 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet szerint LEADER pályázatokat 2011.09.30. és 2011.11.02. (meghosszabítva 11.15-ig, majd ismételten 11.29-12.05.) között lehet benyújtani közösségi célú fejlesztések, vállalkozási alapú fejlesztések, rendezvények, képzések, tanulmányok és térségen belüli együttműködések jogcímeken belül elérhető helyi támogatások elnyerésére. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága a 99/2011. (VIII/2.) közleményében található pályázati felhívásban hirdetette meg azt a 10 célterületet is, amelyekre a fenti jogcímeken belül a Völgy Vidék térségből pályázni lehet.

A Völgy Vidék Helyi Bíráló Bizottság támogató határozatával rendelkező pályázatokat ügyfélkapun keresztül, elektronikus formában kell benyújtani az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített és a honlapján a 149/2011. (IX. 20.) MVH közleményként közzétett formanyomtatványon, az egyéb csatolandó dokumentumokat pedig szkennelve kell mellékelni. LEADER pályázatot kizárólag az nyújthat be, aki projektadatlapon 2011.09.29-ig projektjavaslatot adott be, és ez alapján posatiúton megkapta a VVK HBB támogató határozatát (összegzések a 145 db projektjavaslat alapján)!

A teljes pályázati folyamatról részletes leírást talál honlapunkon, ahol minden szükséges információt egy helyre gyűjtöttünk, és minden vonatkozó dokumentum elérhető.


ÚMVP III. tengely, turisztikai tevékenységek ösztönzése, 2011.07.01.-08.01.

Megjelent a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (05. 26.) VM rendelet. Ez alapján 2011.07.01 - 08.01. között lehet támogatási kérelmet benyújatni mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, természetes személyeknek, ill. önkormányzatoknak, egyházaknak és nonprofit szervezeteknek az MVH-hoz, térségünkből 60%-os ill. közhasznú tevékenységhez kötve 100%-os támogatási intenzitás mellett, de legfeljebb 35 M Ft elszámolható kiadásig. A támogatási kérelem formanyomtatványait tartalmazó MVH közlemény elérhető az MVH honlapján, egyúttal pályázati dokumentációk oldalunkon is.ÚMVP III. tengely, mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése, 2011.06.15.-07.15.

Megjelent a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (04. 28.) VM rendelet. Ez alapján 2011.06.15 - 07.15. között lehet támogatási kérelmet benyújatni működő és induló mikrovállalkozásoknak, ill. természetes személyeknek az MVH-hoz, térségünkből 60%-os támogatási intenzitás mellett, de legfeljebb 35 M Ft elszámolható kiadásig. A támogatási kérelem formanyomtatványait tartalmazó MVH közlemény elérhető az MVH honlapján, egyúttal pályázati dokumentációk oldalunkon is.


fvmVM Vidékfejlesztési Államtitkárság Közleménye

 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Államtitkárságának közleménye a „Vidéki rendezvények és falunapok 2010.” pályázatról


umvpFalunapos pályázat felfüggesztése

 

 

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 27/2010. (IV. 28.) IH Közleménye "A vidéki rendezvények, falunapok szervezésére 2010." címmel kiírt pályázati eljárást felfüggesztette.


umvpPályázati felhívás vidéki rendezvények, falunapok szervezésére 2010.

 

 

Megjelent a falunapi rendezvények szervezésére kiírt pályázat. A pályázatok beadásihatárideje 2010. február 26.

Részletek és feltételek >>>

Az FVM VKSZI Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által, a „Vidéki rendezvények, falunapok2010„ szervezésére kiírt pályázat  megismertetésére, a leendő pályázók segítésére, ez évben is, pályázati tájékoztatót rendez. A rendezvényeken a résztvevők megismerkedhetnek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2010. évre tervezett nagyrendezvényeivel is.

A tájékoztatón:
- a 2009 - es pályázat értékelése
- a 2010 - es pályázati kiírás ismertetése (TKI, Merlin)
- a LEADER EXPO információi
- és az ez évi nagy rendezvényekkel kapcsolatos információk hangzanak el.

Helyszín: Ercsi - Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár (2451 Szent István utca 12-14.)

Időpont: 2010.02.11. (csütörtök), 16 óra


ÚMVP III. tengely, 2009.11.16.-12.16.

2008-hoz hasonlóan 2009-ben is meghirdetésre került az ÚMVP III. tengelyéhez kötődő támogatási kérelmek beadási időszaka, négy támogatási jogcímre.

A beadási időszak 2009. november 16-tól 2009. december 16-ig tart.

A pályázatokat a Völgy Vidék Közösséghez kell benyújtani. Kizárólag a postai úton érkezett pályázatokat fogadhatjuk el!

Postacímünk:

Völgy Vidék Közösség
2473 Vál
Pf. 6.

Falumegújítás és fejlesztés

A támogatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása, valamint a helyi piacok létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

Letölthető jogcímrendelet

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

Támogatás vehető igénybe mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, gazdaságon kívül végzett tevékenységre.

Letölthető jogcímrendelet

Turisztikai tevékenységek ösztönzése

A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása vagy megőrzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható falusi, agro- és ökoturisztikai fejlesztések, beruházások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének támogatása.

Letölthető jogcímrendelet

Vidéki örökség megőrzése

A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a településkép és a környezet állapotának javítása, az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, megújítása, és ezáltal a települések vonzerejének növelése.

Letölthető jogcímrendelet


LEADER pályázatok, 2009.10.01.-11.16.

A Völgy Vidék Közösség az első LEADER pályázati beadási időszakban négy célterületen hirdetett pályázati lehetőségeket.

A beadási időszak 2009. október 1-től 2009. november 16-ig tart.

A pályázatokat a Völgy Vidék Közösséghez kell benyújtani. Kizárólag a postai úton érkezett pályázatokat fogadhatjuk el!

Postacímünk:

Völgy Vidék Közösség
2473 Vál
Pf. 6.

A beadáshoz szükséges formanyomtatványok innen letölthetőek.

Letölthető pályázati kiírás

Együttműködés révén megvalósuló egységes arculat kialakítása és bevezetése

Támogatható tevékenységek: VölgyVidék arculatterv készítése, védjegy kialakítása, minősítési, minőségellenőrzési, földrajzi oltalmi árujelző rendszerterv készítése.

A csatolandó mellékletek innen letölthetőek.

Több település összefogásával megvalósuló rendezvények, táborok szervezése

Támogatható tevékenységek: Több település összefogásával megvalósuló kulturális és sport rendezvények szervezése. Kulturális örökségvédelemmel, művészeti tevékenységgel, helyi identitás megerősítésével, valamint környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos táborok szervezése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra.

A csatolandó mellékletek innen letölthetőek.

Kulturális, rekreációs és turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Támogatható tevékenységek: 5.000 és 10.000 fő közötti településeken megvalósuló komplex kulturális, rekreációs és borturisztikai szolgáltatásainak fejlesztésére.

A csatolandó mellékletek innen letölthetőek.
Természetes személy pályázó esetében kérjük a pályázathoz csatolni a lakcímkártya hiteles másolatát is, illetve, amennyiben két éven belül lakcímváltozás történt, a települési önkormányzat igazolását, hogy két éve a térségben lakik.

A VölgyVidék térség fejlődését segítő tervek, tanulmányok készítése

Támogatható tevékenységek: A VölgyVidék térség fejlesztésével kapcsolatos tanulmányok készítése. Megvalósíthatósági tanulmányok, környezeti tanulmányok, tervdokumentációk készítése.

A csatolandó mellékletek innen letölthetőek.

 

LEADER

    VVK HPME katalógus anyagai  
Jogcímrendelet/pályázati felhívás Támogatási kérelem
nyomtatványai
és MVH közleménye
Célterület adatlap Csatolandó mellékletek Kifizetési kérelem
nyomtatványai
és MVH közleménye
LEADER rendelet LEADER támogatási Egységes arculat Egységes arculat LEADER kifizetési
LEADER pályázat   Kulturális, rekreációs és turisztikai szolgáltatások Kulturális, rekreációs és turisztikai szolgáltatások  
    Rendezvény Rendezvény  
    Tervek és tanulmányok Tervek és tanulmányok  

 


Magyarországi Falumegújítási Díj 2009. pályázat

A nemzeti fejlesztési és gazdasági, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, közösen meghirdetik a Magyarországi Falumegújítási Díj 2009. pályázatot, „Új energiák egy erős közösségért” mottóval.

A pályázat célja, hogy felkutassa és díjazza a legjobb magyarországi falumegújítási tevékenységeket, a kiemelkedő, példamutató intézkedéseket, kezdeményezéseket. Ezek bemutatásával, az információk cseréjével tovább javítsa a falumegújítást végző községek, nagyközségek eredményeit, jó példával elindítsa ezen az úton az ebből még kimaradó falvakat, mozgalommá szervezze a falumegújítást.

A harmadik alkalommal meghirdetett „Magyarországi Falumegújítási Díj” ezúttal is az aktuális „Európai Falumegújítási Díj” pályázati kiírás követelményein alapul, amelyet az Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munkaközösség hirdetett meg. Ez egészül ki néhány magyarországi követelménnyel. A magyarországi díj egy további célja, hogy kiválassza azt a települést, amely a leginkább méltó módon képviselheti hazánkat az európai megmérettetésen.

 További részletek, a Pályázati kiírás, a beküldendő űrlapok letölthetők

Pályázati felhívás.doc

Pályázati formanyomtatvány.doc

2. sz. melléklet.doc


ÚMVP III. tengely, 2008.10.18.-2009.01.10.

pályázni lehet a következő fejlesztésekre.

Az egyesület 2008. november 5-i közgyűlésén a pályázati lehetőségekről elhangzott előadás diái: általában a kérelmekről, általános információk, mikrovállalkozások, falumegújítás, turisztika, vidéki örökség.

Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

Turisztikai tevékenységek ösztönzése

Falumegújítás és -fejlesztés

Vidéki örökség megőrzése

Az elektronikus feltöltéshez a meghatalmazást a kérelembenyújtást megelőzően legalább tizenöt nappal kell benyújtani, ehhez MVH regisztrációs számmal kell rendelkeznie a szervezetnek, amit postai úton lehet kérni az MVH-tól a G0001-es nyomtatványon.

Támogatási intezitások

Felhívjuk a figyelmet, hogy ercsi és martonvásári fejlesztések csak külterületen valósulhatnak meg.