Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Egyre nagyobb létszámú lesz a LESZ

Frissítve: 2014.04.03.

Már a magyarországi LEADER Helyi Akciócsoportok több mint fele tagja a LEADER Egyesületek Szövetségének, amelynek első idei közgyűlésén a 2014-2020-as időszakra vonatkozó kérdéseket is érintettek.

Március 11-én tartotta idei első közgyűlését a LEADER Egyesületek Szövetsége (LESZ) nagy érdeklődés mellett és sok résztvevővel. A közgyűlés előtt szakmai egyeztetéseket és műhelybeszélgetést is szerveztek a vidékfejlesztés aktuális kérdéseiről, feladatairól. A meghívottak között volt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által társfinanszírozott intézkedések Irányító Hatósága és a Nemzeti Agrárkamara is, így a résztvevők első kézből hallottak a következő ciklust érintő tervezett változásokat, elképzeléseket. Természetesen rengeteg kérdést kapott mindkét szerv előadója, hiszen a LEADER Helyi Akciócsoportok nagy részének itt nyílt lehetősége először átbeszélni a tervezett változásokkal járó feladatokat is.

A szakmai nap után megtartott közgyűlésen a bíróság által kiküldött, alapszabályra vonatkozó módosítások miatt volt szükség, amelyeket a résztvevők egyhangúan elfogadtak. Az ülést megelőző időszakban négy akciócsoport is kérte felvételét a LESZ-be (elnökségi hatáskör a felvételük), így jelenleg a tagság már elérte az ötven csoportot, a szám pedig folyamatosan nő. Az elnökség folyamatosan dolgozik az éves program kialakításán, és várhatóan áprilisban újabb elnökségi ülést tart.

Forrás: A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület


LESZ elnökségi ülést tartottak Sarlóspusztán

Frissítve: 2014.03.10.

A Pest megyei Sarlóspusztán tartotta soros elnökségi ülését a LEADER Egyesületek Szövetsége február közepén. A találkozón a LEADER program közelgő lezárása és az aktuális feladatok is szóba kerültek.

Február 18-án tartotta soros elnökségi ülését Sarlóspusztán a LEADER Egyesületek Szövetsége (LESZ). A találkozó első felén az elmúlt év szakmai együttműködéseit és eseményeit foglalták össze, majd a tapasztalatokat leszűrve a résztvevők elhatározták, hogy 2014-ben kezdeményezik újabb LEADER HACS-oknak szóló tematikus szakmai rendezvények megvalósítását.

Az ülés második felében részben a LEADER HACS-ok előtt álló aktuális feladatokat és kihívásokat vették számba. Az elnökség az 5/2014-es IH közleménnyel kapcsolatban több alkalommal eljuttatta javaslatait a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, amelyeket részben beépítettek a feltételrendszerbe.

Ezt követően megvitatták a 2014-es évre vonatkozó szakmai együttműködések lehetőségeit és kiemelték a szakmai kompetencia fejlesztésének jelentőségét a HACS-okon belül: a megszokott, általános jellegű képzéseken túl ezután a speciális témákban is elmélyednek majd – mint a megújuló energia és a fenntarthatóság. A résztvevők felhívták a figyelmet, hogy a jövőben elengedhetetlen lesz az akciócsoportoknál az elmúlt években felmerült jó gyakorlatok megosztásának tematikus szakmai műhelynapokon.

Forrás: "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület


LEADER Egyesületek Szövetsége

Frissítve: 2013.12.06.

V. Német Zsolt Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár úr fogadta az október végén megalakult LEADER Egyesületek Szövetsége képviselőit, Finta Istvánt a szövetség elnökét, Rácz Judit alelnököt, és Szabót Tibor elnökségi tagot 2013. november 26-án, délelőtt a Vidékfejlesztési Minisztériumban. A találkozó célja a Szövetség és a Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága közötti kapcsolatfelvétel, és a Szövetség által megfogalmazott célok, ismertetése, a közös szakmai együttműködés lehetőségek körvonalazása.

A Szövetség képviselői tájékoztatták az Államtitkár urat azokról a célkitűzésekről, melyeket a 45 alapító tagszervezet képviselői fogalmaztak meg az országos szervezet létrejöttekor. Ezek a célok - a közös szakmai munka erősítése, a hálózatépítés a vidékfejlesztés szereplői között országos szinten, és a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósága, valamint a szakmai partnerek közötti kommunikáció segítése. Mindez lehetővé teszi, hogy a szakmai irányítás és az országosan működő 95 Helyi Akciócsoport között meginduljon egy, az eddiginél eredményesebb párbeszéd.

Az egyeztetés során szó esett röviden azokról az aktuális kérdésekről, melyeket a szakmai irányítás és a vidékfejlesztő szervezetek egyaránt fontosnak tartanak megvitatni és megoldási javaslatokat kidolgozni a következő, 2014-2020 közötti felkészülés megkezdése előtt. A LEADER Egyesületek Szövetsége képviselői felajánlották a Szövetség elnökségében, Felügyelő Bizottságában és Etikai Bizottságában önkéntesen dolgozó szakemberek humán kapacitását a további szakmai egyeztetések lebonyolításához és a Helyi Akciócsoportok hatékonyabb eléréséhez.

V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár úr jelezte, hogy hamarosan országos megbeszélésekre is sor kerül a vidékfejlesztési szervezetek képviselői és az Irányító Hatóság között, melynek fő témái a következő programozási időszakra való felkészülés, az eddig elvégzett munka értékelése, és a Helyi Akciócsoportok működésével kapcsolatos kérdések megbeszélése lesz.

A szakmai konzultáción a felek megerősítették együttműködési szándékukat a vidékfejlesztési program sikeres lebonyolítása érdekében, szó esett a hazai vidékfejlesztési eredmények európai szintű ismertetésének lehetőségeiről is, valamint mindkét fél részéről konkrét javaslatok hangzottak el a jelenleg még nyitott kérdésekkel kapcsolatban.

A megbeszélést a felek kölcsönösen gyümölcsözőnek és hasznosnak minősítették, mely a folyamatos párbeszéd első lépcsőjét képezheti. A további tárgyalások eredményeiről folyamatosan tájékoztatni kívánják az érintett szakmai partnereiket.

LEADER Egyesületek Szövetsége
Rácz Judit


Összefoglaló a sarlóspusztai konferenciáról és a LEADER Egyesületek Szövetsége alakuló gyűléséről

Frissítve: 2013.11.13.


Megalakult a LEADER Egyesületek Szövetsége

LESZ alakuló gyűlés 2

2013. október 29-én, 62 LEADER Helyi Akciócsoport közreműködésével Tatárszentgyörgy-Sarlóspusztán létrejött a LEADER Egyesületek Szövetsége országos hatáskörű civil szervezet melynek célja a LEADER szervezetek szakmai munkájának segítése.

Az országos ernyőszervezetként működő egyesület vállalja fel a hazai LEADER módszer elveinek megfelelő vidékfejlesztési program szakmai képviseletét, a Helyi Akciócsoportoknál felhalmozódott tudás- és tapasztalat összegyűjtését és megosztását, valamint az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósítandó program népszerűsítését. A szervezet további céljai között szerepel az együttműködés a vidékfejlesztéssel foglalkozó állami és önkormányzati szervekkel a területfejlesztési és területrendezési feladatok ellátásában, valamint a nemzetközi kapcsolatok erősítése a vidékfejlesztés területén.

Az alakuló ülésen részt vett dr. Maácz Miklós, a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője, és Tar Gyula megbízott igazgató, osztályvezető, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet képviseletében.

Az országos szervezet megalakulásában a Magyarországon működő LEADER Helyi Akciócsoportok közel fele, 46 alapító tagszervezet vett részt.  Mind a hét magyarországi régió képviselteti magát a megalakult egyesületben, és a szervezethez való csatlakozás lehetősége továbbra is nyitva áll a Helyi Vidékfejlesztési Akciócsoportok előtt.

Az alakuló közgyűlésen a tagság a LEADER Szervezetek Szövetségének elnökévé választotta dr. Finta Istvánt, a Mecsek – Völgység – Hegyhát Egyesület elnökét. A szervezet alelnöke Rácz Judit a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője, és Gelencsér Géza, Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület elnöke.  A közgyűlés által választott  Elnökség tagjai:  Hutvágnerné Kasper Judit munkaszervezet vezető, „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület, Kodák József munkaszervezet vezető, Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület, Szabó Tibor munkaszervezet vezető, Zala Termálvölgye Egyesület, Szendrői Júlia munkaszervezet vezető, Völgy-Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület, Dr. Szemán Ákos munkaszervezet vezető,  Dél-Zemplén Fejlődéséért LEADER Egyesület, Völgyi Tamás titkár, Szinergia Egyesület.

A Felügyelő Bizottság elnöke Bíróné Nagy Csilla munkaszervezet vezető, Hortobágyi LEADER Egyesület, a bizottság tagjai: Dr. Vén Gabriella munkaszervezet vezető, Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület, és Szabó István elnök, Tisza-Tó Térsége LEADER Egyesület.

A LEADER Egyesületek Szövetsége, (rövid nevén LESZ), erősítve a LEADER Helyi Akciócsoportok pozitív megítélésének támogatását Etikai Bizottságot hozott létre, melynek elnöke Dr. Orcsik István, a Hortobágyi LEADER Egyesület elnöke, a testület tagjai: Pál Zoltán elnök, Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület, Hargitai Katalin főtitkár, Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, Horváth Márton munkaszervezet vezető, Mecsekvidék Egyesület, Vida Tamás elnök, Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület.

A Völgy Vidék Közösség Elnöksége úgy határozott, hogy a Szövetségben a Völgy Vidék Közösséget Bechtold Tamás, Vál polgármestere képviselje.

A helyi fejlesztéspolitikai feladatok ellátására Magyarországon 95 LEADER Helyi Akciócsoport működik. A LEADER szervezetek összefogására létrejött LEADER Egyesület Szövetsége fontos célkitűzése a vidéki területek egységes fejlesztésének előmozdítása, valamint a vidék-város partnerség erősítése, különösen a 2014-2020 közötti időszakban.

LESZ alakuló gyűlés