Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

A Völgy Vidék Közösség Helyi Fejlesztési Stratégiájának megírásához használt források:

 

FELHÍVÁS - Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésére

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ - az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz

HFS tervezési sablon

HFS tervezési útmutató

TEIR LEADER alkalmazás

TEIR felhasználói kézikönyv

 

Lehatárolások

 

A NAK által készített kiadvány a Vidékfejlesztési Programról

Előadás a Vidékfejlesztési Programról

 

Előadás a TOP-ról

TOP felhívások 2016-ban

 

Közös Stratégiai Keretről szóló 1303/2013/EU Rendelet

1305/2013/EU RENDELET az EMVA támogatásokról

272/2014 (XI.5) Korm. rendelet a EU alapok felhasználásáról 2014-2020

22/2015 (V.18.) IH Közlemény a LEADER HACS-ok számára rendelkezésre álló forrásról

A 2014- 2020-as és területi tervezéssel kapcsolatos jogszabályok és határozatok

 

LEADER Tool-Kit

Iránymutatás a közösségvezérelt helyi fejlesztésről helyi szereplők számára

LEADER helyi akciócsoportok önértékelési rendszerének kidolgozása

 

Operatív programok

 

Fejér Megyei TOP

Fejér Megyei Területfejlesztési Program

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térség középtávú stratégiai cselekvési program:
1 rész
2 rész

Nemzeti kastélyprogram

Területfejlesztési füzetek

Tájértékekre alapozott szelíd térségfejlesztési mintaprogramok - Segédanyag a HFS elkészítéséhez

Szocális farmok Magyarországon - Kézikönyv és fejlesztési javaslatok

 

Völgy Vidék Közösség

Völgy Vidék Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2007-2013

A Völgy Vidék Közösség végbeszámolója 2007-2013

A Völgy Vidék LEADER térség népességszámának várható alakulása 2020-ig és főbb társadalmi-gazdasági hatásai

A Völgy Vidék helyi termékei és fejlesztési lehetőségeik

Gazdasági helyzetkép a Völgy Vidéken

A Völgy Vidék természeti és épített értékei

A Völgy Vidék népességmegtartó ereje

A tehetséggondozás és a művészetoktatás helyzete a Völgy Vidéken

Völgy Vidék Védjegy Arculati Kézikönyv

Völgy Vidék Tanúsító Védjegy Szabályzat